Skip Navigation
 

Zasady

Warunki realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia

Szanowni Państwo,

Datę przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi pierwszy dzień po otrzymaniu dowodu wpłaty na pełną kwotę zamówienia oraz po dostarczeniu materiału biologicznego do naszego laboratorium w Krakowie.

Dla klientów instytucjonalnych (w tym Agencji Detektywistycznych) i korporacyjnych wprowadziliśmy 30-dniowy okres kredytowania, licząc od dnia wystawienia faktury oraz 20% rabatu przy zamówieniach powyżej 20-stu prób identyfikacyjnych.

Badania ojcostwa

W normalnym trybie  testy na ojcostwo przeprowadzane są w terminie 10-ciu dni roboczych.
Istnieje również możliwość wykonania badania w trybie ekspresowym 5-cio dniowym za dopłatą 50% jego wartości  lub w trybie ekspresowym 3-dniowym za dopłatą 100% wartości badania.
W przypadku dostarczenia zniszczonego lub niewłaściwie pobranego materiału, który uniemożliwiłby przeprowadzenie prawidłowej analizy genetycznej rościmy sobie prawo do pobrania dodatkowych opłat w kwocie 450 zł za każdą próbkę oraz wydłużenia czasu badań o dodatkowe 10 dni roboczych (liczonych od momentu dostarczenia właściwie pobranej próbki).

Badania predyspozycji do chorób genetycznych (diagnostyka)

Terminy realizacji są zróżnicowane (od 5 dni roboczych do 4 miesięcy) w zależności od badanej choroby. Szczegóły zostały zamieszczone w cenniku i terminach realizacji na naszej stronie.
Istnieje również możliwość wykonania badań w trybie ekspresowym. W celu ustalenia dokładnego terminu oraz ceny przyspieszonego badania prosimy o kontakt z naszym biurem. Czas realizacji przyspieszonego testu uzależniony jest od rodzaju badania oraz ilości posiadanych zleceń.

Ekspertyzy kryminalistyczne

Mając na uwadze, iż w niektórych postępowaniach karnych termin wydania opinii biegłego sądowego ma kluczowe znaczenie dla sprawy, opracowujemy ekspertyzę standardowo w ciągu 10-ciu dni roboczych.
W przypadku otrzymania dużej liczby próbek zastrzegamy sobie prawo do negocjacji terminu i warunków realizacji, zawsze jednak przed przyjęciem zamówienia.
Jednocześnie zapewniamy możliwość omówienia każdego zlecenia z naszymi specjalistami z zakresu genetyki molekularnej i diagnostyki laboratoryjnej posiadającymi wieloletnie doświadczenie.

Testy zdrady

W zależności od rodzaju wykonywanego badania testy zdrady realizowane są w różnych terminach.
Testy PCR- sprawdzające obecność DNA w mikrośladzie w terminie 5-ciu dni roboczych.
Testy biochemiczne w terminie 10-ciu dni roboczych, natomiast
testy genetyczne porównujące dwie lub więcej osób realizowane są w terminie 15-stu dni roboczych od momentu otrzymania próbek.