Skip Navigation
 

Badania DNA zwierząt

Ustalanie pochodzenia zwierząt. Nie bez znaczenia pozostaje również Państwa zainteresowanie w zakresie ustalania wiarygodności pochodzenia zwierząt z określonych hodowli, co ma szczególne znaczenie w przypadku zwierząt o wysokiej cenie jednostkowej (pewnych raz psów, kotów, koni, bydła, ptaków itp). Laboratorium BioTe21 oferuje po raz pierwszy w Polsce unikatową usługę analizy wysoce zmiennych fragmentów DNA w oparciu o nowoczesną i niezawodną metodę sekwencjonowania DNA, umożliwiającą nie tylko stwierdzenie w mikrośladzie gatunku zwierząt ale również ustalenie czy DNA zwierzęcia z mikrośladu pochodzi od tego samego zwierzęcia, od którego można pobrać materiał porównawczy, podobnie jak ma to miejsce w badaniach ludzi. W przypadku badań pochodzenia zwierząt analiza umożliwia ustalenie matki oraz rodzeństwa zwierząt. Przykładowe zastosowania: • wypadki drogowe z udziałem zwierząt, potrącenia zwierząt, • kłusownictwo i nielegalny odstrzał zwierząt, • kradzieże zwierząt, zwłaszcza tych o wysokiej cenie jednostkowej, • nielegalna sprzedaż zwierząt, • analiza przedmiotów mających kontakt ze zwierzętami (naskórek), związanych z nielegalnym przechowywaniem zwierząt, • wtargnięcia na prywatne posesje, • pogryzienia przez psy (wskazywanie zwierzęcia), • szkody wyrządzone przez zwierzęta, • analiza i ustalanie rodowodu zwierząt, • określanie indywidualnego, unikalnego profilu DNA zwierząt • i wiele innych...
 

Badania DNA zwierząt

TIG-Z

Podstawowy test identyfikacji genetycznej zwierząt (kręgowców)

Dodaj do koszykaCena:885.60PLN
 

Badania DNA zwierząt

TIG-ZM

Test identyfikacji genetycznej zwierząt (kręgowców)

Dodaj do koszykaCena:996.30PLN
 

Badania DNA zwierząt

TIG-ZU

Uproszczony test identyfikacji genetycznej zwierząt

Dodaj do koszykaCena:688.80PLN
 
Stron: 1